Velkommen

Tenden Miljø as held til i Stryn, ved Stryn Miljøpark. Vi har mottak- og sorteringsanlegg for alle typar avfall. Selskapet driv i dag innsamling, mottak og sortering av avfall frå kundar i Nordfjord, Sunnmøre og Sunnfjord.

Tenden Miljø as legg stor vekt på å vere problemløysar og samarbeidspartnar for avfallsprodusentane. Vi legg ’og stor vekt på at kundane våre skal vere fornøgde med dei tenestene som vi kan tilby, og utførelsen av tenestene.

Dei fleste ser for fordelane av å sette ting i system. TM har difor utvikla system for effektiv avfallslogistikk som ivaretek både dei økonomiske og miljømessige sidene av avfallshandtering.

Systemet har som overordna målsetting å finne fram til den mest miljømessige og kostnadseffektive avfallsøysingar tilpassa den enkelte, og kan tilby.

Les mer

velk

Avfallstjenester

Ingen artikkel funnet

icon

Bleksvingen 15, 6783 Stryn

icon