Landbruksplast

Landbrukssplast 2019

Lokallag

Brekke Bondelag

Henteplass

Gamle Fergekai

 

Veke19

 

Man. 6 mai

Eidsbotn BondelagSløvågVeke19Man. 6 mai
  ÅnnelandVeke19Man. 6 mai
Nordre Gulen BondelagNorgulenkryssetVeke19Man. 6 mai
 Egil Førde, Svartemyr/FergekaiVeke19Man. 6 mai
 SvartemyrVeke19Man. 6 mai
Fjaler Skogsveg v/Oddvar Snekkevåg xVeke15Ons. 10 april 
 Flekke v.SUM stasjon xVeke15Ons. 10 april
 Guddal v.Anton GuddalVeke15Ons. 10 april
HyllestadKolgrovkrysset-100 meter opp i kryssetVeke15Ons. 10 april 
 Sørbøvåg hos Bjørge UlvikVeke15Ons. 10 april 
Gaular BondelagGjennvinningstasjonen på SandeVeke15Ons. 10 april
 Fauske og Hjelmeland samdriftVeke15Ons. 10 april
Nordsida BondelagSagedammenVeke 21Man. 20 mai
 StokkenVeke 21Man. 20 mai
Olden BondelagGrustak Yri Sand Veke 20Tys. 14 mai
 Brennja SamdriftVeke 20Tys. 14 mai
Oppstryn BondelagFolven Buda Veke 10 
  Krysset mot HjelleVeke 10 
Loen BondelagGamlebrua v.Lofossen/LunneplassenVeke 20Tys. 14 mai
Stryn BondelagBusslomme  StoresundeVeke 10 
Vikane BondelagInnvik verksted LangvinVeke 20Tys. 14 mai
 Utvik v.IdrettsplassenVeke 20Tys. 14 mai
Hornindal BondelagFannemel, ved Dalebrua Veke 20Ons. 15 mai
Jølster Bondelag/VassendenTore TakloVeke 19Veke 19  heilårspl.
 Eikås RedskapshusVeke  19Fra man. 7 mai
 Myklebust v/Ola KongsvikVeke 19Fra man. 7 mai
Holmedal Og Askvoll BondelagNærbutikken HellestrandVeke 19Tys. 7 mai
Stongfjorden BondelagStongfjorden Samdriftsfjøs / Førdefjorden FellesfjøsVeke 19Tys. 7 mai
Førde BondelagFelleskjøpet, Gjødselterminal Veke 19Tys. 7 mai
 Haukedalen-mot viksdalen FrøyslandVeke 22Fra man. 27 mai
 HolsenVeke 22Fra man. 27 mai
Viksdalen Bondelagv. Eivind Kvammen Veke 22Man. 27 mai
Naustdal BondelagTuna Samdrift, Åsedalen.             Flytta fra veke 24Veke 23Fra man. 3 juni
 Asle Grimset, Grimset                  Flytta fra veke 24Veke 23Fra man. 3 juni
 Hogne Bjørklund, Kvame              Flytta fra veke 24Veke 23Fra man. 3 juni
 Steffan Veien                                Flytta fra veke 24Veke 23Fra man. 3 juni
Norddalsfjord BondelagIdrettshuset ved Midtbø                      Flytta fra veke 24Veke 23Man. 3 juni
Eikefjord BondelagUtstillingsplassen på Knapstad          Flytta fra veke 24Veke 23Man. 3 juni
 Svarthumle v/Ivar Svorstøl                  Flytta fra veke 24Veke 23Man. 3 juni
Davik/Ålfoten BondelagDavik: Grushole i Åsane.                       Flytta fra veke 24Veke 23Man. 3 juni
 Ålfoten-Velteplass ved Myklebust   Flytta fra veke 24Veke 23Man. 3 juni
 Kommunal plass i Smevika Brem.      Flytta fra veke 24Veke 23Man. 3 juni
Gloppen BondelagFelleskjøpet på SandaneVeke 20Man. 13 mai
Breim BondelagNorsk Fjordhestgard Veke 20Man. 13 mai
 Felde FellesfjøsVeke 20Man. 13 mai

Bryggja Bondelag (vågsøy)

Rune Almenning/Magnus Grimeland Flytta fra veke 36Veke 26

Man. 24 juni

Bryggja

Selje og Stadlandet Bondelag

Odd Rundshaug

Flatraket:Småbåthamna                           Flytta fra veke 36

veke 26

Veke 26

Man. 24. juni

Man. 24 juni

 Selje: Lesto,oppkjørsel til Berge.         Flytta fra veke 36Veke 26Man. 24 juni
 Stadlandet: Med Gunn og Anders        Flytta fra veke 36Veke 26Man. 24 juni
 Drage med SverreVeke 26Man. 24 juni
 container i ErvikVeke 26Man. 24 juni
Kjølsdalen BondelagContainer V/"pølsefabrikken"               Flytta fra veke 36Veke 26Man 24 juni
Eid BondelagHelge MelheimVeke 26Man. 24 juni
 HennebygdaVeke 21Man. 20 mai
 LoteVeke 21Man. 20 mai
Henden BondelagLunneplassen/ Lote-gamlebryggjaVeke 21Man. 20 mai