Om oss

Tenden Miljø as legg stor vekt på å vere problemløysar og samarbeidspartnar for avfallsprodusentane. Vi legg ’og stor vekt på at kundane våre skal vere fornøgde med dei tenestene som vi kan tilby, og utførelsen av tenestene.

Dei fleste ser for fordelane av å sette ting i system. TM har difor utvikla system for effektiv avfallslogistikk som ivaretek både dei økonomiske og miljømessige sidene av avfallshandtering.